Fáilte

Ordaigh Ola
Go Gasta agus Go Furasta

An luach is fearr san iarthuaisceart.

Ordaigh Ola
Go Gasta agus Go Furasta

An luach is fearr san iarthuaisceart.

An dtig linn cuidiú leat?

Ordaigh
Léarscáil
club
ioc as bille

Tuairimí ár gcustaiméirí fúinn

“Tá Siopa Chroithlí agus Clann Uí Dhomhnaill ag freastal ar phobal iarthuaisceart Dhún na nGall le blianta fada anois agus tá said ag gabháil ó neart go neart. Cuireann said réimse leathan seirbhísí ar fáil idir ghnáthearraí baile, ola agus gual chomh maith le seirbhísí adhlactha. Tá an bhainstíocht cumasach agus tá foireann an tsiopa i gcónaí lách, cairdiúil agus cuidiúil leis na custaiméirí. Tugtar tús áite don Ghaeilge sa chaidreamh laethúil agus déanann an siopa urraíocht rialta ar ócáidí cultúrtha agus carthannachta go fiail fláthúil. Tá an gnó ag forbairt agus ag leathnú agus guím gach rath orthu agus iad ag gabháil un tosaigh.”

–  Seán M. Ó Dónaill

Want To Leave Us A Review?

home heating delivery Donegal

Ola

Na Margaí Ola is fearr ar fáil anseo.

o Donnell service station Crolly Donegal

Stáisiún Peitril

Tá breosla ag an luach is ísle ar fáil ceithre uaire fichid ag an stáisiún.

o Donnell Fuels Crolly

Siopa agus Deilí

MACE, Oifig an Phoist, ATM, Deilí le áit itheacháin & Lató.

Cláraigh leis na margaí is fearr a fháil.